Konserwacja boisk sportowych

1. Czyszczenie boiska z zanieczyszczeń stałych

Zanieczyszczenia typu śmieci, kamienie, papier, liście czy gałęzie usuwane są za pomocą specjalnej szczotki zamiatającej TERRA CLEAN. Zanieczyszczenia te są przesiewane i oddzielane od granulatu z boiska. Zanieczyszczenia są umieszczone w specjalnym pojemniku maszyny czyszczącej natomiast oczyszczony granulat jest równomiernie wczesany przez szczotkę znajdującą się w tylnej części maszyny.. Urządzenie to służy do regularnego czyszczenia sztucznej nawierzchni i usuwania zanieczyszczeń.

2. Spulchnianie górnej warstwy wypełnienia

Szczotka dekompaktująca po usunięciu zanieczyszczeń służy do spulchniania sztucznych nawierzchni. Wyrównuje materiał wypełniający boiska, dzięki temu nawierzchnia jest sprężysta i miękka.

3. Czyszczenie wypełnienia z granulatu gumowego

Ponownie czyścimy maszyną TERRA CLEAN nawierzchnię zbierając wyciągnięte podczas spulchniania zanieczyszczenia.

4. Szczotkowanie boiska

Jest to bardzo ważna czynność, podczas której granulat jest równo rozmieszczany na całej powierzchni oraz wyrównywane są ślady po pojeździe. Włókna trawy poprzez szczotkowanie są podnoszone i prostowane.

5. Dosypywanie granulatu

Regularne uzupełnianie granulatu jest najważniejszą czynnością podczas konserwacji boiska ze sztuczną nawierzchnią. Zapobiega szybszemu zużywaniu się nawierzchni oraz uszkodzeniom mechanicznym trawy i podłoża. Dzięki specjalnej konstrukcji siewnika granulat jest równomiernie rozprowadzany po powierzchni boiska.

6. Końcowe szczotkowanie boiska

Szczotki w układzie trójkątnym doskonale wmiatają uzupełniony granulat do podstawy nawierzchni, pozwalają równomiernie go rozprowadzić po całym boisku, jednocześnie podnosząc włókna trawy przywracając idealny wygląd sztucznej nawierzchni.

Konserwacje boisk przeprowadzają przeszkoleni pracownicy przy użyciu profesjonalnego sprzętu.

Wycenę usługi przeprowadzamy indywidualnie dla każdego boiska uwzględniając jego położenie, stopień zużycia, zakresu prac koniecznych do wykonania.

Zapraszamy do współpracy.

Zapytania prosimy kierować pod adres info@goebelsport.pl

tel. 504 086 899