Nawierzchnie wewnętrzne


Poliuretan na podłożu drewnianym


Jest podłogą sportową, płaszczyznowo-elastyczną; składa się z bezspoinowej nawierzchni ogólnosportowej, którą wykonuje się na ruszcie drewnianym. Na wspomnianym ruszcie układa się dwie warstwy płyty wiórowej, oraz warstwę poliuretanową tworzącą jednolitą nawierzchnię o grubości 2-3mm. Uzyskuje się dzięki temu podłogę sportową o parametrach zbliżonych do parametrów nawierzchni drewnianych. W odróżnieniu od pozostałych typów nawierzchni poliuretanowych nie zawiera warstwy gumy. System ten stosowany jest w obiektachsportowych, których użytkownicy planują organizowanie nie tylko imprez o charakterze sportowym, ale również wszelkiego rodzaju wydarzeń o charakterze kulturalno-rozrywkowym (zabawy taneczne, koncerty, zebrania, wystawy itp). Specjalna struktura materiału wchodzącego w skład systemu pozwala również na organizowanie zawodów rolkowych, tzw. Skate'owych.Nawierzchnia ta składa się z rusztu drewnianego wykonanego w technologii podwójnego lub pojedyńczego legarowania na specjalnych podkładkach elastycznych i tzw. ślepej podłogi, zamkniętej płytą rozdzielającą ciężar. Na płytę przykleja się matę o grubości 4 mm i wykonuje wylewkę poliuretanową, którą następnie pokrywa się lakierem (możliwość wyboru kolorystyki) i liniami. W ten sposób uzyskujemy podłogę tzw. kombi-elastyczną, to znaczy elastyczną płaszczyznowo i punktowo. System ten stosowany jest w obiektach sportowych których użytkownicy planują organizowanie imprez o charakterze sportowym.

KOMBISTAR

Jest podłogą sportową, kombi-elastyczną; składa się z bezspoinowej nawierzchni ogólnosportowej, którą wykonuje się na podbudowie płaszczyznowo elastycznej, opracowanej zgodnie z najnowszymi badaniami bio-mechaniki. Podbudowa ta składa się z dwóch warstw sklejki ułożonych krzyżowo na specjalnych podkładkach elastycznych. Nawierzchnia składa się z maty gumowej o grubości 4 mm, oraz warstwy specjalnego materiału poliuretanowego, powierchniowo wzmocnionego i warstwy zamykającej - lakieru matowego, o fakturze "skórki pomarańczowej". System ten stosowany jest w obiektach sportowych, których użytkownicy planują organizowanie nie tylko imprez o charakterze sportowym, ale również wszelkiego rodzaju wydarzeń o charakterze kulturalno-masowym.

Poliuretan na podłożu betonowym


To jedna z najbardziej popularnych nawierzchni ogólnosportowych, wykonanych na podłożu betonowym. Jest nawierzchnią punktowo-elastyczną, składającą się z warstwy amortyzującej (najczęściej dywanika ze spojonego granulatu gumowego o grubości od 4 - 14 mm) oraz warstwy poliuretanowej tworzącej jednolitą nawierzchnię. Jest niezwykle wytrzymała i łatwa w utrzymaniu. Brak spoin sprawia, że jest odporna na wylaną na powierzchnię wodę - nie ma też problemu z gromadzącym się w szczelinach brudem. Dodatkowym atutem nawierzchni są niskie koszty użytkowania, nie wymaga bowiem cyklinowania, lakierowania czy odnawiania linii a okres między renowacjami wynosi średnio 20 lat. Najczęściej jest instalowana w salach gimnastycznych o niewielkim budżecie eksploatacyjnym.
Jest oficjalną nawierzchnią IHF (Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej).
Oferowane pezez nas nawierzchnie posiadają certyfikaty uprawniające do stosowania w Polsce.
  • zapewnia optimum komfortu, wygody dla sportowców i innych użytkowników, a także bezpieczeństwo, redukując ryzyko powstawania urazów przy niskich kosztach budowy i minimalnych nakładach eksploatacyjnych;
  • osiąga optymalną równowagę między współczynnikiem tarcia i właściwościami poślizgowymi;
  • bardzo odporny na zużycie, przy znakomitej zdolności przenoszenia naprężeń i elastyczności;
  • jest dostępny w 16 standardowych kolorach, które można komponować ze sobą w celu wyeksponowania poszczególnych boisk;
  • łatwo daje się utrzymać czystość;
  • łatwo naprawia się ewentualne uszkodzenia

Parkiety sportowe

Proponujemy Państwu system sportowych podłóg drewnianych skonstruowany zgodnie z aktualnymi trendami, wykorzystujący najnowsze badania bio-mechaniki, a przy tym nie wymagający dużych nakładów finansowych.
System płaszczyznowo-elastycznej podłogi drewnianej z wykorzystaniem legarów opartych na elastycznych podkładach z gumy EPDM pozwala uzyskać wymagane parametry podłogi sportowej, które stanowią o komforcie i bezpieczeństwie gry. Wierzchnia warstwa podłogi wykonana z litego drewna dębowego o grubości 22mm sprawia, że połogi te są stabilne, wytrzymałe na intensywną eksploatację. Dodatkowym atutem jest możliwość wielokrotnego cyklinowania. Do wykończenia nawierzchni drewnianych stosujemy najwyższej jakości lakiery polskich i zagranicznych producentów. Wydobywają one z pokrywanej powierzchni wspaniały, naturalny koloryt a także zapewniają wysoki stopień odporności na ścieranie, promieniowanie UV, czynniki chemiczne i inne uszkodzenia mechaniczne.
Podłogi drewniane występują w handlu w kilku gatunkach (klasach). Oznaczenie klasy nie jest określeniem właściwości technicznych czy jakości elementów. Charakteryzują one jedynie wygląd, zróżnicowanie barwy oraz usłojenie klepek.Ze względu na swe właściwości podłogi drewniane są nawierzchniami stosowanymi głównie w salach gdzie będą rozgrywane mecze koszykówki. W siatkówce, piłce ręcznej, ze względu na częste upadki i rzuty zawodników na podłogę, preferuje się nawierzchnie syntetyczne.

PCV